Sprawdzenie zajętych portów [Windows]

Polecenie, którym sprawdzisz, które porty są zajęte i przez jakie aplikacje.

cmd (jako administrator): netstat -b

Dodaj komentarz