Restart licznika działania licencji na RDS

Tutaj przedstawię kroki, które potrzebne są do zrestartowania licznika odliczającego czas działania na wbudowanych licencjach usługi RDS (Remote Desktop Services), zwanej również serwerem terminali dla Windows Server 2016.

Kopiuj tylko polecenia pogrubione bez znaku „-” na początku.

Należy pobrać narzędzie PSTools, zapisując to archiwum na partycji, np. C:\PSTools\ , oczywiście należy je wypakować.
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie liczby dni, pozostałych do działania usługi RDS, polecenie to uruchom z poziomu cmd na Windows Server 2016 – wmic /namespace:\root\CIMV2\TerminalServices PATH Win32_TerminalServiceSetting WHERE (__CLASS !=””) CALL GetGracePeriodDays.
Kolejnym poleceniem uruchomionym w cmd jest – c:\pstools\Psexec –s –i PowerShell.
W nowym oknie PowerShell, należy uruchomić kolejne polecenie – Get-Item -Path Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal’ ‘Server\RCM\GracePeriod
Usunięcie wpisu z rejestru, który przechowywuje liczbę dni dla tej usługi – Remove-ItemProperty -Path Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal’ ‘Server\RCM\GracePeriod -Name L$RTMTIMEBOMB_*
Sprawdź czy wpis został usunięty – Get-Item -Path Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal’ ‘Server\RCM\GracePeriod.
Na koniec wykonaj restart maszyny WIndows Server 2016 – Restart-Computer -Force
Po ponownym uruchomieniu licznik zacznie odliczać ponownie od 120 dni.

 

Dodaj komentarz