Zamykanie miesiąca w jednostkach

Przykład:

update pobyt set uzy_autor=2
where id_pob in (select id_pob from ps_rozliczenia where umowa_rok=2016 and miesiac=5
and umowa_nr in (
‘160000908160003’,
‘160000908160007’,
‘160000908160010’,
‘160000908160006’))
and status in (‘WYP’,’ZGO’,’SKO’,’ODM’)

Dodaj komentarz