Przywrócenie kartoteki pacjenta

Do przywrócenia kartoteki potrzebne są dwa elementy:

Nr Kartoteki, który powinna podać nam osoba zgłaszająca oraz ID pacjenta – z systemu AMMS.

Następnie potrzebujemy wyciągnąć parametry kartoteki z bazy, aby móc je ponownie przypisać. Do tego używamy:

1. SELECT * FROM log_zapisy WHERE nazwa_obiektu = ‘PACJENT_KARTOTEKA’ and wart_id = 1265982;

Gdzie ‘1265982’ to ID Pacjenta;

W wyniku, w kolumnie ‘PARAMETRY’ mamy wszystkie dane kartoteki przypisane do parametrów z prefiksem OLD, np. NEW_ID_PAC=””;OLD_ID_PAC=”1265982″;NEW_NR_KARTOTEKI=””;OLD_NR_KARTOTEKI=”PDEND3912/2019″;NEW_RODZAJ=””;OLD_RODZAJ=”PDEND” itd.

Te wartości trzeba na nowo przypisać do parametrów z prefiksem NEW; Do tego używamy:

2. INSERT INTO “SYSADM”.”PACJENT_KARTOTEKA” (ID_PAC, NR_KARTOTEKI, RODZAJ, IDK_JOS, PREFIKS, NUMER, ROK, DATA_WPRO, CZY_ARCHIWALNY) VALUES (‘1265982’, ‘PDEND3912/2019’, ‘PDEND’, ‘REJPD’, ‘PDEND’, ‘3912’, ‘2019’, TO_DATE(‘2019-07-29 14:32:09’, ‘YYYY-MM-DD HH24:MI:SS’), ‘0’)

Alternatywnie można to wprowadzić bezpośrednio w tabeli SYSADM.PACJENT_KARTOTEKA.

Filtrujemy po ‘ID_PAC’ który nas interesuje => Przycisk ‘Insert Row’ i wpisujemy dane wyciągnięte wyżej.

phpvCKw21

Na koniec Commit.

Dodaj komentarz