Służba zdrowia

Informatyka
Outsourcing usług i sprzętu IT

Informatyzacja, wykorzystanie technologii informacyjnych, obejmuje sektor ochrony zdrowia w coraz większym stopniu. Pozwalają one nie tylko udoskonalać diagnostykę i procesy leczenia, ale i usprawnić przepływ informacji medycznych oraz ich dostępność.

Oferta

Oferujemy:
 • realizowanie zadań szkoleniowych i informacyjnych oraz inicjowanie i organizowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony informacji przetwarzanych elektronicznie,
 • instalację i konfigurację stacji roboczych,
 • przygotowywanie specyfikacji i wzoru umów zawieranych w zakresie zakupu urządzeń i sprzętu informatycznego oraz elektronicznego, a także oprogramowania informatycznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, wdrażania programów,
 • dbałość o sprawne i prawidłowe działanie sprzętu informatycznego oraz innych urządzeń, w tym zgłaszanie potrzeb w tym zakresie,
 • rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem na terenie szpitala,
 • rozwiązywanie problemów ze sprzętem komputerowym na terenie szpitala,
 • rozwiązywanie problemów z siecią,
 • wsparcie użytkowników w zakresie systemu His (Infomedica/AMMS),
 • wsparcie użytkowników w zakresie systemu RIS (AlleRad),
 • wsparcie użytkownika w zakresie systemu Lis (ProMic/Infomedica),
 • szkolenie personelu w zakresie nowego oprogramowania,
 • archiwizację baz danych,
 • aktualizację posiadanego oprogramowania.
Znamy się na:
 • systemach InfoMedica/AMMS,
 • programach Exhibeon/Chazon,
 • programie ProMIC,
 • programie Płatnik,
 • pakiecie biurowym Microsoft Office, Libre Office,
 • oprogramowaniu Adobe Corel Draw 2018,
 • zarządzaniu stronami internetowymi w oparciu o oprogramowanie WordPress, Joomla, Html, Drupal itp.
 • usługach hostingowych,
 • środowisku Windows 7, Windows 10, Windows Server, Linux,
 • usłudze Active Directory Domain Services,
 • systemie zarządzania bazą danych Oracle,
 • zagadnieniach sieciowych: np. protokół TCP/IP, routing, vpn, firewall,
 • zagadnieniach serwisowych dotyczących sprzętu komputerowego.