POLITYKA PRYWATNOŚCI

strona główna / polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłączenie w celu realizacji zamówień, umów zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (Dalej „RODO”).

Administratorem danych osobowych jest:

SIMPLENET Usługi Informatyczne Paweł Turtoń
Laskowo 21B/6
74-210 Przelewice
NIP: 8531395484.

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu: 

 • realizacji zamówień, umów,
 • zawarcia i wykonania umowy ,
 • podstawą prawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy,
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową.

W trakcie składania zamówienia lub podpisania umowy prosimy o podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży;
 • numer telefonu – niezbędny do kontaktu w sprawach zamówienia, umowy.

Kontakt z administratorem może odbyć się drogą mailową, pod adresem: admin@simple-net.pl, drogą telefoniczną pod numerem: +48 691615100 lub tradycyjnym listem na adres: SIMPLENET Usługi Informatyczne Paweł Turtoń, Laskowo 21B/6, 74-210 Przelewice.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mają Państwo prawo do: 

 • odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Państwa dane wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień, umów i nie są przekazywane osobom trzecim.

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny ani nie podlegają profilowaniu. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji księgowych dotyczących tej umowy.