Weryfikacja pliku alert.log pod katem rozmiaru

Plik alert.log nie powinien przekraczać 200MB rozmiaru. W wypadku gdy rozmiar ten zostanie przekroczony należy zmienić nazwę pliku. Serwer Oracle automatycznie wytworzy
nowy plik alert.log.

ścieżka do pliku:
cd diag/rdbms/szpital/szpital/trace/

polecenie sprawdzające wielkość pliku:
du -sh alert_szpital.log

Dodaj komentarz