Statystyka dla całej bazy danych

Nie wykonywać w trakcie pracy jednostki.

Polecenie: EXECUTE DBMS_STATS.GATHER_DATABASE_STATS;

Dodaj komentarz