Noworoczna checklista

Pacjenci na przełomie roku:
SELECT * FROM pobyt pob, hospitalizacja hosp WHERE pob.dt_od = ‘2022-01-01’ AND pob.status = ‘SKO’ AND pob.idk_jos IN (SELECT idk_jos FROM jos WHERE typ = ‘IZP’) AND pob.id_opi = hosp.id_opi

Przekodowanie TISS28:
Rozliczenia > słowniki > Świadczenia jednostkowe > Konfiguracja świadczenia TISS28

Słownik ICD-9:
https://slowniki.nfz.gov.pl/

Rozliczenia > Komunikacja > Import > Plik > wykonaj komunikację

Słownik GRS
https://slowniki.nfz.gov.pl/

Rozliczenia > Komunikacja > Import > Plik > wykonaj komunikację

Słownika PRH
https://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/slowniki/

Rozliczenia > Komunikacja > Import > Plik > wykonaj komunikację

Słownik wyrobów medycznych:
https://slowniki.nfz.gov.pl/

Panel Konfiguracja > Panel administracyjny > Słowniki >Import słowników NFZ

Zmiana parametrów:
Zmiana parametrów RECEPTA\UMOWA_NFZ
Zmiana parametrów SKIEROWANIE\UMOWA_NFZ
Zmiana parametrów UMOWA_NR_JOS_OTW

Dodaj komentarz