Kolejki oczekujących błąd ‘999’, usunięty ‘T’

Należy pobrać raport zwrotny z SZOI i zaimportować go do AMMS przez moduł Rozliczenia > Komunikacja > Import.
Nastąpi zresetowanie liczników do 0.
Dotyczy kolejek zwykłych (nie AP-KOLCE).

Lista wyzerowanych liczników w 10/2021 poniżej:

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
PORADNIA DERMATOLOGICZNA
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY-ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
PORADNIA OKULISTYCZNA
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
PORADNIA NEONATOLOGICZNA
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
PORADNIA DIABETOLOGICZNA
PORADNIA ALERGOLOGICZNA
PORADNIA UROLOGICZNA

Dodaj komentarz