Zmiana rodzaju / postaci danego indeksu

Zmiana postaci w indeksie z np. Leki gotowe na Inny

Tabela: APSL_TOW

Pozycja w tabeli: RODZ [0] zmieniamy na [2]

Dodaj komentarz