Weryfikacja pliku listener.log pod katem rozmiaru

Jeżeli na serwerze Oracle rozmiar pliku listener.log przekracza 1GB, to zalecamy plik zarchiwizować i wyczyścić.

Można to wykonac w poniższy sposób:

Bedąc zalogowany jako: oracle wykonujemy polecenia:

lsnrctl
lsnrctl> set log_status off

Następnie przenosimy plik listener.log w inne miejsce (lub kasujemy)

mv listener.log listener_backup.log

i ponownie uruchamiamy logowanie na listenerze.

lsnrctl
lsnrctl>set log_status on

Po uruchomieniu utworzy sie na nowo plik listener.log.

Lokalizacja: /home/oracle/app/oracle/diag/tnslsnr/oracle/listener/trace

Dodaj komentarz