KASA – Odblokowanie eksportu w Kasie

Scenariusz: Eksport został już wykonany ale panie chcą skorygować dokumenty,

Korekta od strony bazy.

W tabeli KS_kasa_rap kolumna RAP_DAT_FK – kasujemy datę __ kolumna RAP_ZN_ZAMK – ustawiamy 0.

W tabeli KS_dokum_VAT- kasujemy pozycje skojarzone z rejestrem filtr: rok=2017 and rejes_kod=’KG’ and nrrej in (‘03008”).

W tabeli KS_naglo_dokum – wywalamy pozycje skojarzone z rejestrem filtr: rok=2017 and rejes_kod=’KG’ and nrrej in (‘03008’).

Dodaj komentarz