Aktualizacja aplikacji do czytnika kodów

Pobrać z lokalizacji: /usr/local/JBoss6AMMS/jboss-6.0.0.Final/server/default/deploy/amms.ear/InstalatorPeryf.war

Instalacja na stacji roboczej do której podłączony jest czytnik.

Dodaj komentarz