IT W SŁUŻBIE ZDROWIA

Outsourcing usług i sprzętu IT

strona główna / it w służbie zdrowia

Informatyzacja, wykorzystanie technologii informacyjnych, obejmuje sektor ochrony zdrowia w coraz większym stopniu. Pozwalają one nie tylko udoskonalać diagnostykę i procesy leczenia, ale i usprawnić przepływ informacji medycznych oraz ich dostępność.

Oferujemy

  • realizowanie zadań szkoleniowych i informacyjnych oraz inicjowanie i organizowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony informacji przetwarzanych elektronicznie,
  • instalację i konfigurację stacji roboczych,
  • przygotowywanie specyfikacji i wzoru umów zawieranych w zakresie zakupu urządzeń i sprzętu informatycznego oraz elektronicznego, a także oprogramowania informatycznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, wdrażania programów,
  • dbałość o sprawne i prawidłowe działanie sprzętu informatycznego oraz innych urządzeń, w tym zgłaszanie potrzeb w tym zakresie,
  • rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem na terenie szpitala,
  • rozwiązywanie problemów ze sprzętem komputerowym na terenie szpitala,
  • rozwiązywanie problemów z siecią,
  • wsparcie użytkowników w zakresie systemu His (Infomedica/AMMS),
  • wsparcie użytkowników w zakresie systemu RIS (AlleRad),
  • wsparcie użytkownika w zakresie systemu Lis (ProMic/Infomedica),
  • szkolenie personelu w zakresie nowego oprogramowania,
  • archiwizację baz danych,
  • aktualizację posiadanego oprogramowania.

Znamy się na:

  • systemach InfoMedica/AMMS,
  • programach Exhibeon/Chazon,
  • programie ProMIC,
  • programie Płatnik,
  • pakiecie biurowym Microsoft Office, Libre Office,
  • oprogramowaniu Adobe Corel Draw 2018,
  • zarządzaniu stronami internetowymi w oparciu o oprogramowanie WordPress, Joomla, Html, Drupal itp.
  • usługach hostingowych,
  • środowisku Windows 7, Windows 10, Windows Server, Linux,
  • usłudze Active Directory Domain Services,
  • systemie zarządzania bazą danych Oracle,
  • zagadnieniach sieciowych: np. protokół TCP/IP, routing, vpn, firewall,
  • zagadnieniach serwisowych dotyczących sprzętu komputerowego.