Zmiana daty ważności leku

Po zalogowaniu do apteczki wybieramy z menu pozycję Dokumenty > Korekta jakościowa. W nowo otwartym oknie klikamy na Dodaj i w kolejnym etapie Zapisz. Po zapisie klikamy w Koryguj. W nowo otwartym oknie wybieramy Materiał i wskazujemy pozycję w której chcemy zmodyfikować datę ważności. Zmieniamy w pozycji Data ważności i klikamy zapisz.

Dodaj komentarz