Dodanie leku do grup odpowiedników (zamienników)

Dodanie leku do grup odpowiedników – czyli inaczej dodanie zamiennika, kiedy w aptece nie mogą zrealizować recepty bo brakuje odpowiednika danego leku.

Apteka > Konfiguracja > Słownik > Grupy odpowiedników

Wyszukujemy grupę odpowiedników do której mamy dodać lek (tutaj dopytać użytkownika o grupę)

Następnie klikamy Dodaj > szukamy naszego zamiennika > przesuwamy na prawo > klikamy Wybierz

Weryfikujemy przy użyciu wyszukiwarki, czy lek się poprawnie dodał do grupy > Gotowe.

Dodaj komentarz