USŁUGI INFORMATYCZNE DLA FIRM, URZĘDÓW, SZKÓŁ I SŁUŻBY ZDROWIA

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Outsourcing usług i sprzętu IT

Administrowanie platformami serwerowymi

Administracja sieciami komputerowymi

Tworzenie stron internetowych

Tworzenie aplikacji